CIRCULAR INFORMATIVA

Posted on Updated on

CURS 2021-2022

CIRCULAR INFORMATIVA                                               setembre de 2021

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Per imprevistos de CET10 en la contractació del monitoratge, les activitats pendents començaran l’1 d’octubre. Per esmenar aquest retard que genera molèsties i fa difícil la conciliació familiar, l’AFA oferirà el casal gratuït a les famílies, que tenien contractada l’activitat la propera setmana, fins l’inici el dia 1 d’octubre. Per la nostra organització i contractació de monitoratge s’haurà d’enviar un correu a l’adreça: afa@escolabogatell.cat, el més aviat possible.

Disculpeu les molèsties.

ATENCIÓ AL PÚBLIC

La persona de l’AFA que donarà un servei d’atenció diària a les famílies és la Susana Talavera, que porta les tasques administratives i de suport de la nostra associació.

Horari d’atenció al públic de l’AFA Bogatell per formalitzar qualsevol gestió, que no pugueu fer per correu electrònic:

-Matins de 9 a 10 h

-Tardes de 16.30 a 18.30 h. Els dimecres a la tarda no hi haurà horari d’atenció al públic.

És obligatori l’ús de mascareta.

Tel.: 93 225 04 96

– afa@escolabogatell.cat            WEB: https://ampaescolabogatell.wordpress.com/

Per sol·licitar cita amb la Filo Peregrina (coordinadora dels monitors de menjador de l’empresa Fundesplai), podeu enviar un missatge a l’adreça: afa@escolabogatell.cat

MENJADOR

Funcionament del servei de menjador:

Per a aquest curs s’ha renovat el contracte amb l’empresa de cuina Serunión. Comptarem amb una plantilla de cinc persones que elaboraran el menjar a les instal·lacions de l’escola, renovaran els menús segons la temporada i ens oferiran plats variats i diferents sempre seguint els criteris d’una dieta equilibrada.

Horari: de 12.30 h a 15.00 h

Dietes: cada dia hi ha un menú de dieta per a qui ho necessiti. La dieta és un element de necessitat, no un substitut d’un dinar que no agradi. Les dietes s’avisaran directament a l’AFA, per e-mail o bé per telèfon abans de les 10 h. No s’admeten les notes que portin els nens o les nenes directament al menjador.

Per a qualsevol tipus de règim especial que hagi de seguir un usuari o usuària, o bé per a casos d’al·lèrgies, s’haurà de portar el corresponent certificat mèdic.

Medicaments al temps del migdia: no donarem cap medicament sense autorització del metge i de la família. S’haurà d’indicar dosi, horari, etc.

Absències i devolucions: qualsevol absència del menjador caldrà notificar-la a la secretaria de l’AFA abans de les 10 h, bé personalment, per telèfon (contestador) 932 250 496 o correu afa@escolabogatell.cat. Les absències degudament notificades quedaran enregistrades i es retornarà l’import dels menús no consumits a partir del tercer dia consecutiu, 3,00 € per dia.

Els usuaris i les usuàries fixos de menjador no podran abandonar en cap cas el recinte escolar durant l’horari de migdia sense el corresponent justificant i sempre que els vingui a buscar una persona adulta.

Preus i forma de pagament:

Usuaris i usuàries fixos. La forma de pagament és per domiciliació bancària. Es cobraran 10 mensualitats a l’inicia del mes següent, el preu varia en funció del nombre de dies lectius de cada mes.

Mes                      dies       Import menjador

Setembre           13              82,29 €

Octubre              20             126,60 €     

Novembre          21             132,93 €

Desembre          14               88,62 €

Gener                  16            101,28 €

Febrer                  19            120,27 €

Març                     23           145,59 €

Abril                      15             94,95 €

Maig                     22           139,26 €

Juny                      14             88,62 €

Usuàries i usuaris esporàdics. La forma de pagament serà mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA al preu de 34,80 € cinc tiquets. Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat. Procureu deixar els tiquets a la seu de l’AFA el dia abans a la tarda o el mateix dia abans de les 10 h. És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats, especifiqueu en el tiquet el nom i cognom i el curs del nen o la nena i no oblideu posar-hi la data del dia que ha d’utilitzar el servei.

Tiquet per a un dia: 6,96 €.

Tiquet per a adults: a causa del COVID no serà possible fer ús d’aquest servei per part de les famílies.

La JUNTA de l’AFA BOGATELL us desitja que tingueu un bon curs.