Patinatge en línia

Adreçat aP5 – 6è
Grups
MaterialPatins en línia, proteccions i casc
ProfessorsRoex

Descripció i objectius de l’activitat: 

Partint del nivell individual de cada alumne els objectius a complir seran diferents: des de tenir seguretat, equilibri, autonomia… fins a fer figures avançades, rutes, perfeccionament tècnic, passant per frenar en tac i en T, pujar i baixar rampes i escales, vorades… Tot sempre a través del joc i la diversió. La nostra metodologia es duu a terme mitjançant una actitud positiva, propera, dinàmica i motivadora.

Què aprendran els teus fills?

Sempre partim de la base de cada alumne/a i de les vostres necessitats o peticions. Poden ser objectius bàsics d’aprenentatge dins dels nostres nivells.

  • Bases i trucs segons el seu nivell
  • Adaptació de les tècniques a la teva fisiologia
  • Diversió sense límits