Què és i què fa l’AFA

L’AFA Bogatell és l’Associació de Famílies de l’escola que treballa en benefici de l’alumnat, com a complement i suport a la tasca educativa del centre.

Actualment som 305 famílies associades que representen un total de 407 alumnes, és a dir, aproximadament un 90% de tot l’alumnat.

Què fa l’AFA i per què serveix?

L’AFA gestiona totes les activitats i serveis que transcorren fora de l’horari lectiu, des de les 7:30 del matí, amb el servei d’acollida, fins a les 18:30 de la tarda, amb les activitats extraescolars i el casal de tarda, inclòs l’espai de migdia amb el servei de menjador.

L ‘AFA treballa en coordinació amb l’Equip Directiu i el Professorat amb l’objectiu de facilitar la tasca docent i incidir positivament en els resultats educatius dels nostres fills i filles.

Microsoft PowerPoint - Presentacio_AFA_P3_Juny_2019.pptx