Casal d’estiu

El casal de setembre comença el proper dilluns 29 d’agost.

L’ horari del casal és:

  • de 9’00h a 13’00h (inclou l’excursió fins a les 17’00h)
  • de 9’00h a 15’00h (inclou l’excursió fins a les 17’00h)
  • de 9’00h a 17’00h (tot el dia)

Les entrades i les sortides dels infants es faran per:

Porta principal de l’AV.Bogatell.

Menú setmana (29/8 al 2/9)

Coordinació del Casal de Bogatell 

Ana Maillo Mateos  Departament de Programes Escolars  Fundació Catalana de l’Esplai 
934747447 Ext: 447  664060675  amaillo@fundesplai.org