general

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES

Posted on Updated on

CURS 19/20

CIRCULAR NÚM. 02

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES

29 de novembre de 2019

Benvolguts i benvolgudes:

La junta directiva de l’AFA Bogatell convoca a totes les Sòcies i Socis a l’ASSEMBLEA GENERAL, que amb caràcter ordinari, se celebrarà el dilluns 16 de desembre a les 19 hores al menjador de l’Escola Bogatell, c/ Ramon Turró, 74-76 de Barcelona.

L’Assemblea s’entendrà vàlidament constituïda, a la referida hora de la convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

ORDRE DEL DIA

1- Presentació de la memòria del curs 2018/2019.

2- Anàlisi de l’estat de comptes del curs 2018/2019 i aprovació si s’escau.

3- Anàlisi del pressupost del curs 2019/2020 i aprovació si s’escau.

4- Elecció d’un càrrec de la Junta Directiva.

5- Designació per l’assemblea de tres persones associades per signar-ne l’acta.

6- Torn obert de paraules.

Nota: a partir del dia 11 de desembre estarà a disposició de totes les persones associades a la seu de l’AFA la memòria dels curs 2018/2019, l’estat de comptes del curs 2018/2019 i la proposta de pressupost pel curs 2019/2020.

Esperem la vostra assistència. Rebeu una cordial salutació.

Oriol Domènech, Míriam

Presidenta de l’AFA

———————————————————————

AFA Bogatell – ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES – DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ.

Per l’Assemblea del dilluns 16 de desembre de 2019, delego la meva representació a favor de:

PERSONA DELEGADA:……………………………………………………………

PERSONA DELEGANT…………………………………………………………….

DNI:………………………………….

DATA I SIGNATURA:……………………………..

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA 16-12-19

VENIU A CANTAR!

Imatge Posted on Updated on

20191126_153522_0000

NI PRÍNCEPS BLAUS, NI PRINCESES PROMESES.

Imatge Posted on Updated on

27 de novembre a les 17.30h. Sala de psicomotricitat de l’escola. 20191006_130326_0000

“Diversitat de gènere i infància trans. Eines per parlar d’identitat i orientació sexual amb els infants”

Posted on Updated on

Més de 50 persones, entre famílies i personal de monitoratge de l’escola, van assistir a la xerrada “Diversitat de gènere i infància trans. Eines per parlar d’identitat i orientació sexual amb els infants”, organitzada per la Comissió de Família i Convivència de l’AFA Bogatell i l’associació Chrysallis. Després d’una explicació detallada i imprescindible, va venir un debat molt enriquidor.  Justament, el dia anterior, la mateixa associació havia fet una sessió de formació amb el personal docent de l’escola.

Moltes gràcies per la vostra assistència!

Material de consulta:

GUÍA-BÁSICA-OCTUBRE-2018

1.-Infantil.-Cos-identitat-i-expressió-TRADUÏT

 

“DIVERSITAT DE GÈNERE I INFÀNCIA TRANS. EINES PER PARLAR D’IDENTITAT I ORIENTACIÓ SEXUAL AMB ELS INFANTS”

Posted on Updated on

 

AFA Bogatell i Associació Chrysallis organitzen el taller per a famílies amb fills i filles en educació infantil i primària:

“DIVERSITAT DE GÈNERE I INFÀNCIA TRANS. EINES PER PARLAR D’IDENTITAT I ORIENTACIÓ SEXUAL AMB ELS INFANTS”

Divendres 8 de novembre, 16.45h. Sala polivalent de l’Escola Bogatell. 

Inscripcions a afa@escolabogatell.cat. Casal de tarda gratuït a partir de 3 anys per a famílies del Bogatell. Cal especificar-ho en la inscripció.

 

Salutacions cordials!

Comissió Família i convivència.

20191030_232720_0000