Inscripcions extraescolars

Curs 2022-23:

Inscripcions:

Període inscripcions: Del 7 al 22 de juny de 2022

  • Formulari inscripcions:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8AZSNovDHGYca9aGHbjk2ByE3X26HZiYMv0Fp0tnNsmZf2Q/viewform

Rebreu un justificant de la inscripció quan finalitzeu el formulari.

  • Document domiciliació bancaria → Només alumnes nous o amb canvi de compte bancari

Podeu enviar el document omplert per correu electrònic a l’AFA afa@escolabogatell.cat

Períodes de baixes:

  • Fins a l’1 de setembre de 2022 → Per les activitats del primer trimestre (Setembre, octubre, novembre i desembre)
  • Fins al 20 de desembre de 2022→ Per les activitats del segon trimestre (Gener, febrer i març)
  • Fins al 27 de març de 2023→ Per les activitats del tercer trimestre (Abril, maig i juny)

Les baixes a les activitats extraescolars durant el curs escolar comporten la pèrdua dels drets adquirits en el moment de la inscripció, és a dir, si els participants volen tornar a apuntar-s’hi, passaran al final de la llista d’espera d’aquelles activitats en què no hi hagi places disponibles.

Només es tramitaran baixes fora dels terminis establerts quan s’esdevingui malaltia de l’alumne i aquesta malaltia li impedeixi realitzar l’activitat. En aquest cas, es conservarà la plaça corresponent.

Número alumnes extraescolars i places disponibles:

Per a cada grup d’extraescolars, podeu consultar:

  • Número mínim i màxim d’alumnes per grup
  • Número d’alumnes inscrits
  • Número d’alumnes admesos
  • Número d’alumnes a la llista d’espera
  • Places Disponibles

Comunicació alumnes admesos:

Durant el mes de juliol, s’enviarà per Dinantia la llista d’alumnes d’admesos i els alumnes en llista d’espera per a cada activitat. També s’informarà d’aquelles en què la demanda no és suficient per formar un grup o per formar un grup nou. Qui no aconsegueixi plaça per a una determinada activitat, pot optar a quedar-se a la llista d’espera o participar en altres activitats.