Comunicació AFA – Famílies

La comuniació de l’AFA amb les famílies es fa a través de l’aplicacio Dinantia, que és la mateixa que utilitza l’escola.

La informació que s’envia per Dinantia també es posa a la web.