Preu menjador

Per a cada curs escolar, el Departament d’Educació determina el preu màxim de la prestació del servei de menjador per als centres educatius.

Curs 2022-23:

Usuaris fixos: 6,54 €/dia

  • L’única forma de pagament és per domiciliació bancària.
  • Es cobren 10 mensualitats (a mes vençut) i el preu s’estableix en funció del nombre de dies lectius de cada mes.
MesData cobramentPreu total mes (€)
SetembrePrincipi mes octubre124,26€
OctubrePrincipi mes novembre124,26€
NovembrePrincipi mes desembre137,34€
DesembrePrincipi mes gener78,48€
GenerPrincipi mes febrer111,18€
FebrerPrincipi mes març124,26€
MarçPrincipi mes abril150,42€
AbrilPrincipi mes maig85,02€
MaigPrincipi mes juny143,88€
JunyPrincipi mes juliol91,56€

Usuaris esporàdics: 7,19 €/dia

La forma de pagament es fa mitjançant el pagament directe a la seu de l’AFA o per domiciliació bancària al rebut del mes.

Qualsevol ús esporàdic del menjador cal notificar-ho a la secretaria de l’AFA en persona, per correu electrònic o per telèfon (Pots deixar el missatge al contestador) abans de les 10 h del matí.