Preu menjador

Per a cada curs escolar, el Departament d’Educació determina el preu màxim de la prestació del servei de menjador per als centres educatius.

Curs 2022-23:

Curs 2021-22:

Usuaris fixos: 6,33 €/dia (P3 +10€ mensual)

  • L’única forma de pagament és per domiciliació bancària.
  • Es cobren 10 mensualitats (a mes vençut) i el preu s’estableix en funció del nombre de dies lectius de cada mes. Per a l’alumnat de P3, cadascun d’aquests rebuts té un increment de 10 € en concepte de monitoratge addicional.

Usuaris esporàdics: 6,96 €/dia (P3 7,96 €/dia)

La forma de pagament es fa mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA.

  • Ús esporàdic per un dia: 6,96 €
  • Per a l’ alumnat de P3 té un increment de 1 € en concepte de monitoratge addicional. Ús esporàdic per un dia P3: 7,96 €

Qualsevol ús esporàdic del menjador cal notificar-ho a la secretaria de l’AFA en persona, per correu electrònic o per telèfon (Pots deixar el missatge al contestador) abans de les 10 h del matí.