Preu menjador

Preus i forma de pagament:

Usuaris fixos: 6,33 €/dia

  • L’única forma de pagament és per domiciliació bancària.
  • Es cobren 10 mensualitats (a mes vençut) i el preu s’estableix en funció del nombre de dies lectius de cada mes. Per a l’ alumnat de P3, cadascun d’aquests rebuts té un increment de 10 € en concepte de monitoratge addicional.

Usuaris esporàdics: 6,96€/dia (P3 7,96€/dia)

La forma de pagament es fa mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA.

  • Tiquet per un dia: 6,96 €
  • Per a l’ alumnat de P3 té un increment de 1 € en concepte de monitoratge addicional. Tiquet per un dia nens P3: 7,96 €

Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat. Procureu deixar els tiquets a la seu de l’AFA el dia abans a la tarda o el mateix dia al matí abans de les 10 h. És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats: especifiqueu en el tiquet el nom i cognom i el curs del nen o nena i no oblideu posar la data del dia que ha d’utilitzar el servei.