Robòtica

Adreçat aP4 – 6è
Grups• Varis grups
MaterialTot el material inclòs.
ProfessorsMonitors de Kreative Kids

Descripció i objectius de l’activitat:

  • P4 i P5

A educació infantil, utilitzem la construcció de diversos tipus d’estructures i robots com a eines físiques per al desenvolupament de destreses cognitives mitjançant el joc, la creativitat i la resolució de reptes.

Els objectius fonamentals de la Robòtica Educativa es basen en l’enfocament STEAM, mitjançant l’aprenentatge significatiu basat en l’experiència.

  • 1r, 2n i 3r

S’inicia amb l’estudi de conceptes bàsics d’enginyeria, a través de la construcció i la discussió de mecanismes que operen en màquines simples d’ús quotidià. Seguidament, aquests conceptes seran utilitzats en la construcció de robots el funcionament dels quals podrà ser programat per realitzar activitats específiques.

A més de despertar l’interès en les diferents àrees del coneixement científic i tecnològic, a través de les diferents classes, els alumnes s’enfrontaran a reptes científics, matemàtics, de física, d’enginyeria i de l’art.

La manera com proposem cada classe pretén estimular el raonament lògic i el pensament crític en l’alumnat.

La manera com proposem cada classe pretén estimular el raonament lògic i el pensament crític en l’alumnat

  • 4t, 5è i 6è

Robòtica Elemental ofereix un conjunt d’activitats dirigides a l’aprenentatge en construcció i programació amb Lego Mindstorms EV3, aplicant una metodologia STEAM que comporti l’estimulació d’un pensament crític al voltant del disseny i el desenvolupament de robots. El curs abasta des de l’aprenentatge en el disseny i la construcció de mecanismes motoritzats, fins a l’estudi de l’ús i la programació de diferents sensors.

A través d’aquest curs, els alumnes no només s’introduiran al coneixement tècnic d’aquests components, sinó que a més aplicarà aquest coneixement al desenvolupament de projectes amb funcions específiques, des del disseny de comandaments de control, batalles de robots, aplicacions artístiques (robot-art), robots musicals, etc.