Calendari reunions i actes

Calendari i actes reunions de l’AFA

Data reunions: Últim dilluns de cada mes a les 19h

Lloc reunions: Presencial amb la possibilitat de conctar-se online

Curs 2022-2023:

Per accedir a les actes de les reunions demaneu la paraula clau a l’AFA.

Pels cursos anteriors, veure apartat Documents i actes cursos anteriors.