BENVINGUDA I INFORMACIÓ

Posted on Updated on

CURS 2017-2018

CIRCULAR NÚM.01. BENVINGUDA I INFORMACIÓ              18 de setembre de 2017

 

Benvolgudes famílies,

Us donem la benvinguda i alhora us transmetem de nou el nostre desig de poder comptar amb la vostra col·laboració per a aquest proper curs 2017-2018 que tot just ara comença.

Tot seguit us informem de diverses qüestions importants referents als diferents serveis i activitats, als horaris i al funcionament general de l’AMPA Bogatell per a aquest curs vinent.

L’AMPA Bogatell és l’Associació de Mares i Pares de l’escola que treballa en benefici de l’alumnat, com a complement i suport a la tasca educativa del centre.

L’AMPA gestiona totes les activitats i serveis que transcorren fora de l’horari lectiu, des de les 7’30 del matí, amb el servei d’acollida, fins a les 18’30 de la tarda, amb les activitats extraescolars i el casal de tarda, inclòs l’espai de migdia, amb el servei de menjador.

Treballa en coordinació amb l’Equip Directiu i el Professorat amb l’objectiu de facilitar la tasca docent i incidir positivament en els resultats educatius dels nostres fills i filles.

En aquesta feina hi hem de participar tots els pares i mares.

INFORMACIÓ

 1. QUOTES I REUNIONS PREVISTES DE L’AMPA

El rebut de setembre es cobrarà per domiciliació bancària juntament amb el rebut d’octubre, la quota anual de l’AMPA: 45,00 € (es facturarà amb el corresponent rebut de novembre).

Per matricular-se a les activitats extraescolars i/o casals cal ser membre associat de l’AMPA.

Reunions de l’AMPA: un cop al mes, els dilluns a les 19.00 h. Aquestes reunions estan obertes a tots els socis i sòcies que vulguin col·laborar amb l’associació o informar-se de les nostres activitats. Mensualment rebreu per correu electrònic l’ordre del dia per tal que sapigueu els temes que es tractaran a la reunió. La primera reunió del curs serà el dia 23 d’octubre.

També podeu consultar el calendari de reunions al web de l’AMPA.

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/documents/actes-de-les-reunions-del-curs-actual/                                                                                                                                             

 1. ATENCIÓ AL PÚBLIC

Com sempre la persona de l’AMPA que donarà un servei d’atenció diària a les famílies serà la Susana Talavera que portarà les tasques administratives i de suport de la nostra associació.

Horari d’atenció al públic de l’AMPA Bogatell per formalitzar qualsevol gestió, del 12 de setembre al 22 de juny.

matins de 08.30 a 09.30 h

tardes de 16.30 a 18.30 h. Els dimecres a la tarda no hi haurà horari d’atenció al públic.

Tel: 93 225 04 96

A/e: ampaceipbogatell@gmail.com   WEB: https://ampaescolabogatell.wordpress.com/

L’horari d’atenció al públic de Fundesplai (Coordinació dels monitors de menjador), serà els dijous de 10:00 a 11:00 h, sol·licitar a cita prèvia al correu ampaceipbogatell@gmail.com

 1. CASAL DE MATÍ I CASAL DE TARDA

Horari:

Casal de matí: de 7.30 a 9.00 h, entrada porta central (c/ Ramon Turró).

Casal de tarda: de 16.30 h a 18.30 h.

Recollida (de P3 a 6è): Porta de primària (Avinguda Bogatell).

Recordeu que l’horari de recollida del casal de tarda, excepte casos especials, serà el següent: 17.00, 17.30, 18.00, amb l’objectiu que els nens i les nenes puguin acabar els jocs i les activitats que hagin començat. A les 18.30 h sortida per la porta del carrer Ramon Turró, els nens i nenes només els podran recollir els pares i persones autoritzades. En els casos en què els reculli una persona no habitual, haurà de portar una autorització signada pels pares.

Preus i forma de pagament:

Usuàries i usuaris fixos. El preu varia segons el nombre de dies inscrits (recordeu el full d’inscripció d’activitats extraescolars que es va repartir al juny) i el cobrament es farà per domiciliació bancària.

Usuàries i usuaris esporàdics. La forma de pagament serà mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AMPA al preu de 20,00 € la tira de cinc de casal matí, de 22,00 € la tira de cinc de casal de tarda i de 4,50 € el tiquet individual. Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat. Procureu deixar els tiquets a la seu de l’AMPA el dia abans d’utilitzar el servei en el cas de casal de matí o bé el mateix dia al matí si es tracta del casal de tarda. És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats: poseu-hi el nom i cognom i el curs del nen o nena i no oblideu d’escriure-hi la data del dia que ha d’utilitzar el servei.

L’activitat de casal de tarda és gratuïta per a aquells nens i nenes que fan qualsevol altra activitat extraescolar a la tarda durant una hora però que romanen a l’escola durant les dues hores (de 16.30 h a 18.30 h).

 1. MENJADOR I ESPAI DE MIGDIA

MENJADOR (El passat divendres 15 de setembre va tindre lloc una reunió informativa per explicar el nou funcionament de menjador, en breu penjarem en la web de l’AMPA la informació per les famílies que no van poder assistir a la reunió.)

Funcionament del servei de menjador:

Per a aquest curs s’ha renovat el contracte amb l’empresa de cuina Serunión. Comptarem amb una plantilla de cinc persones que elaboraran els menús a les instal·lacions de l’Escola, que renovaran els menús segons la temporada, i que ens oferiran plats variats i diferents sempre seguint els criteris d’una dieta equilibrada.

El servei de menjador funciona d’acord amb el que estableix el Reglament del menjador aprovat pel Consell Escolar de 10 de juny de 1997 i d’obligat compliment per a tothom. El Reglament del menjador és a la seu del l’AMPA per a qualsevol que el sol·liciti, també: https://ampaescolabogatell.wordpress.com/documents/

Horari: de 12.30 h a 15.00 h.

Els nens i les nenes mengen en torns diferents segons el curs i les activitats que fan cada dia.

Dietes: tots els dies hi ha un menú de dieta per a qui ho necessiti. La dieta és un element de necessitat, no un substitut d’un dinar que no agradi. Les dietes s’avisaran directament a l’AMPA, e-mail o bé per telèfon abans de les 10 h. No s’admeten les notes que portin els nens o les nenes directament al menjador.

Per a qualsevol tipus de règim especial que hagi de seguir un usuari o usuària, o bé per a casos d’al·lèrgies, s’haurà de portar el corresponent certificat mèdic.

Medicaments al temps del migdia: no donarem cap medicament sense autorització del metge i de la família. S’haurà d’indicar dosi, horari, etc.

Absències i devolucions: qualsevol absència del menjador caldrà notificar-la a la secretaria de l’AMPA abans de les 10 h, bé personalment, per telèfon (contestador) 932 250 496.  Les absències degudament notificades quedaran enregistrades i es retornarà l’import dels menús no consumits a partir del tercer dia consecutiu, 3,00 € per dia.

Els usuaris i les usuàries fixos de menjador no podran abandonar en cap cas el recinte escolar durant l’horari de migdia sense el corresponent justificant i sempre que els vingui a buscar una persona adulta.

Preus i forma de pagament:

Usuaris i usuàries fixos. La forma de pagament és per domiciliació bancària. Es cobraran nou mensualitats al iniciar el mes corresponent, el preu varia en funció del nombre de dies lectius de cada mes. Per a l’alumnat de P3, cadascun d’aquests rebuts estarà incrementat en 20,00 € en concepte de monitoratge addicional, per alumnes que per primera vegada entren en el sistema educatiu.

Mes Nombre dies Import menjador
Setembre 13 80,60
Octubre 21 130,20
Novembre 21 130,20
Desembre 13 80,60
Gener 18 111,60
Febrer 19 117,80
Març 17 105,40
Abril 19 117,80
Maig 22 136,40
Juny 16 99,20

Total

179 1109,80 €

Usuàries i usuaris esporàdics. La forma de pagament serà mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AMPA al preu de 34,00 € la tira de cinc i 39,00 € la tira de cinc per a P3. Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat. Procureu deixar els tiquets a la seu de l’AMPA el dia abans a la tarda o el mateix dia abans de les 10 h. És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats, especifiqueu en el tiquet el nom i cognom i el curs del nen o la nena i no oblideu posar-hi la data del dia que ha d’utilitzar el servei.

Tiquet per un dia: 6,80 €; 7,80 € per alumnes de P3.

Tiquet adults: 4,80 € (màxim dues persones per dia i cal avisar el dia abans).

ESPAI DE MIGDIA

L’empresa Fundesplai organitzarà les activitats de migdia amb el seu equip de monitoratge especialitzat, seguint els criteris pedagògics i educatius que determina l’equip directiu i l’equip docent de l’escola. Al mes d’octubre totes les famílies rebran una circular amb informació més detallada del menjador i l’espai de migdia.

 1. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’AMPA ofereix un ampli ventall d’activitat  per tal de completar la formació dels nens  en  diferents  àmbits  i desenvolupar un esperit de participació i pertinença, i al mateix temps permetre als pares de  gaudir d’un entorn  educatiu  i de control  respecte als seus fills en horari de 16.30 h a 18.30 h

– HABILITATS ESPORTIVES: Basquet, Futbol, Hoquei, Natació, Parkour, Skate i Taekwondo.

– HABILITATS CREATIVES: Jumping Clay i Robòtica

– HABILITATS D’EXPRESSIÓ: Dansa, Patinatge i Teatre.

– HABILITAT ARTÍSTICA: Guitarra de grup

– HABILITATS COGNITIVES: Anglès i Escacs

PIM, PAM, PUM Famílies, per els peques de P3, encarà esteu a temps de fer l’inscripció!!, avisarem a les famílies inscrites del dia d’inici de l’activitat.

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/activitats-extraescolars/pim-pam-pum-families/

Música:

Coral

Instruments: piano, violí, flauta travessera, guitarra, saxo, trompeta, etc.

Llenguatge musical

Taller de música

INFORMACIÓ GENERAL:

Per a més informació sobre el funcionament de les altes i baixes de les activitats, consulteu el full de normativa d’extraescolars que es va repartir al juny. https://ampaescolabogatell.wordpress.com/activitats-extraescolars/

– La recollida de l’alumnat de les activitats es farà com cada any per la porta del carrer Ramon Turró.

Els nens i les nenes que marxin sols a casa han de portar una autorització signada per les famílies.

Els nens i les nenes només els podran recollir els pares i persones autoritzades. En els casos en què els reculli una persona no habitual, haurà de portar una autorització signada pels pares.

IMPORTANT!!

 • Cal notificar totes les altes i baixes de les activitats extraescolars en els terminis especificats en la normativa (a finals de cada trimestre), a la secretaria de l’AMPA.
 • Cal notificar totes les altes i baixes del menjador abans del dia 28 de cada mes, a la secretaria de l’AMPA.
 • Les reclamacions i devolucions: per a qualsevol error que detecteu en els rebuts emesos mensualment per l’AMPA teniu temps de reclamar durant el mes següent, a fi de solucionar el problema i poder-vos fer la devolució o càrrec corresponent.
 • Per als rebuts retornats a l’AMPA, es farà un càrrec de 2 € per a despeses bancàries de devolució que es cobraran al moment de fer efectiu el rebut tornat.
 • Es demana puntualitat a l’hora de recollida dels nens i les nenes.
 1. ALTRES SERVEIS DE L’AMPA

Com cada curs, ja estan a la venda a la seu de l’AMPA, llençol (P3), les bates, motxilles i material de parvulari.

Agendes: repartirem les agendes directament a la classe, i carregarem l’import al rebut bancari d’octubre, les famílies que excepcionalment paguen els rebuts de l’AMPA en efectiu, hauran de passar per l’AMPA per pagar i recollir l’agenda, preu 2,60 € (són obligatòries des de 1r fins a 6è).

Reunions de l’AMPA: 17/18                              

Calendari

Mes                                                               Dia

Octubre                                                        30

Novembre                                                    27

Desembre                                                    18 (Assemblea)

Gener                                                           29

Febrer                                                          26

Març                                                             19

Abril                                                              23

Maig                                                              28

Juny                                                              18

Recordeu que les reunions comencen a les 19 h, preguem molta

puntualitat.

L’AMPA funciona amb una Junta elegida pels socis i sòcies, i que cada any renova almenys el 50% dels seus membres. Des de 2001, la Susana Talavera du a terme les tasques administratives i la gestió diària de l’AMPA.

Les reunions es convoquem un cop al més els dilluns a les 19 h i estan obertes a tots els socis i sòcies que vulguin col·laborar amb l’associació.

 

Salutacions cordials,

JUNTA AMPA BOGATELL

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s