Vocalia de Menjador

Membres
Està formada per:
  • Bea Barriuso
  • Eva Sanchis
  • Gemma Tarradell
Què fa
  • Vetlla per tal que el menjador escolar funcioni correctament i que les activitats lúdiques que complementen el temps de migdia siguin apropiades.
  • Vetlla en coordinació amb la dietista professional de l’empresa proveïdora (Serunión) per que els menús siguin equilibrats des del punt de vista nutricional.
  • Trasllada suggeriments a la Comissió de Menjador, si s’escau.
Funcionament
Es reuneix diverses vegades durant el curs per tractar qüestions que afecten el temps de migdia.
 
Suggeriments
Qualsevol suggeriment que vulgui fer una família usuària s’ha d’adreçar per escrit per correu electrònic a la secretaria de l’AMPA, que donarà trasllat a la Vocalia de Menjador per el seu estudi i posterior resposta.