Junta

Què fa

  • És l’òrgan màxim responsable de l’associació.
  • El tresorer/a i el secretari/a són membres vinculats a la comissió de gestió econòmica i comunicació, respectivament.

Membres

  • Presidenta: Míriam Oriol
  • Vicepresidenta: 
  • Secretaria: Ylènia Coll
  • Tresorera: Silvia Carrera

Funcionament

  • Es convoca una reunió general cada mes amb la participació de totes les comissions i dels membres de la Junta. Aquestes reunions estan obertes a tots els socis.
  • La Junta es reuneix amb l’equip directiu de l’escola una vegada al mes.