Vocalies

Cada vocalia té el seu propi calendari de reunions i es reuneix quan es considera necessari. Un cop al mes es convoca una reunió general amb la participació de totes les vocalies i els membres de la Junta. Aquestes reunions estan obertes a tots els socis.