Calendari de reunions

Reunions de l’AFA: 21/22

Calendari

Mes                           Dia

Setembre                                27

acta 27 setembre 21

Octubre                                   25

acta 25 d’octubre 21

Novembre                               29

acta 29 de novembre 21

Desembre                               20

acta assemblea 20 desembre 21

Gener                                      31

Febrer                                     21

Març                                       28

Abril                                        25

Maig                                        30

Juny                                        20

Reunions de l’AFA: 20/21. Degut al COVID-19 les reunions és faran on line.

Calendari

Mes /Dia

Setembre 28

acte-28-setembre-2020

Octubre 26

acta-26-doctubre-20

Novembre 30

acta 30 novembre 2020

Desembre 21 (Assemblea)

Acte Assemblea desembre 2020_modificada

Gener 25

Acta Assemblea gener 2021

Febrer 22

acta 22 febrer 2021

Març 22

acta 22 març 2021

Abril 26

Acta 26 d’abril 21

Maig 31

acta 31 maig 21

Juny 21

L’AFA funciona amb una Junta elegida pels socis i sòcies, que es va renovant en funció de les vacants.

Les reunions es convoquen un cop al mes els dilluns a les 19 h i estan obertes a tots els socis i sòcies que vulguin col·laborar amb l’associació.

Dates de les reunions del curs 2019-2020, a les 19h.

        

Calendari

Mes                                                               Dia

Setembre                                                     30

Acta 30 setembre 2019

Octubre                                                        28

Acta 28 d’octubre de 2019

Novembre                                                    25

Acta 25 novembre 2019

Desembre                                                     16 (Assemblea)

Acte Assemblea desembre 2019

Memòria 2019 Assemblea General

RESULTADO CURSO 18.19

Pressupost curs 19-20

Gener                                                            27

Acta gener 2020

Febrer                                                           25

Acta febrer 2020

Març                                                             30

Anul·lació de la reunió (COVID-19)

Abril

Anul·lació de la reunió (COVID-19)

Maig

Anul·lació de la reunió (COVID-19)

Juny

Dates de les reunions del curs 2018-2019      

                 

Calendari

Mes                                                               Dia

Octubre                                                        29

Acta 29 d’octubre 2018

Novembre                                                    26

Acta 26 de novembre 2018

Desembre                                                    17 (Assemblea)

Acte Assemblea desembre 2018

Memòria 2018 Assemblea General

RESULTADO CURSO 17.18 (01.09.17 a 31.08.18)

PRESSUPOST CURS 18-19

Gener                                                           28

Acta gener 2019

Febrer                                                          25

Acta febrer 2019

Març                                                             25

Acta març 2019

Abril                                                              29

Anul·lació de la reunió

Maig                                                              27

Acta maig 2019

Juny                                                               17

Acta juny 2019

Recordeu que les reunions comencen a les 19 h, preguem molta puntualitat.