Fem patis

Durant aquest curs 2015-2016 hem desenvolupat un projecte d’estudi i d’equipament dels patis de l’escola a nivell global i d’acord amb els nous criteris educatius i pla d’estudis del centre.

Hem buscat equipar els patis amb materials naturals que estimulin la imaginació, el joc dinàmic i col·laboratiu entre infants introduint nous espais i dinàmiques de joc, permetent que les aules surtin al pati i que aquest passi a formar part de l’espai d’educació vivencial dels nens i nenes.

Hem treballat la proposta a nivell de comissió de l’AMPA (mares de l’AMPA), comissió d’AMPA-CONSELL ESCOLAR ( una mare de la comissió de l’AMPA, un membre de l’equip directiu i una mestra),  incorporant les aportacions fruit del debat entre nens i nenes amb la conclusió de propostes per part dels delegats de classe, aportacions del claustre de mestres, consell escolar i reunions amb representant de l’Agenda 21 de l’Ajuntament i amb el Consorci de l’Educació.

Aquest projecte ha estat aprovat pel Consell Escolar i s’ha presentat al Consorci d’Educació. A partir de les aportacions del Consorci s’han determinat unes prioritats d’actuació que són, de cara a l’inici del curs vinent, un sorral i una zona de manipulació d’objectes, una cuineta, uns tipis i una zona d’equilibris.

document detallat de l’ESTUDI dels PATIS

Cal organitzar grups de treball entre tots i totes els qui els faci il·lusió participar en el desenvolupament de la idea, així com de la festa de la construcció del nou pati de l’escola Bogatell. fempatis

 

En el següent formulari us fem quatre preguntes que ens ajudaran a organitzar els diferents grups de treball.