Programa de Socialització de Llibres

Aquest contingut ja no és vàlid perquè ja no es fan servir llibres.  

Socialitzar els llibres de text significa que la comunitat educativa és la propietària dels llibres. Cada any els assigna en préstec a cada un dels alumnes. Aquest els haurà de tornar al centre un cop acabat el curs per tal que el curs següent els pugui utilitzar un altre alumne/a.

Els llibres que es poden socialitzar són aquells que no s’han d’escriure. És per això, que els llibres d’Educació Infantil i Cicle Inicial no poden entrar en aquest programa de reutilització.

El programa es va posar en marxa el curs 2006-2007, beneficiant els cursos de 5è i 6è.

El curs 2013-2014 s’ha pogut ampliar el programa de socialització als cursos de 3r i 4t.

Amb aquest programa de l’AMPA s’assoleix un estalvi econòmic molt important per a les famílies, estimat en 135 € per família i any. Addicionalment, el programa fomenta la conscienciació de l’alumnat envers la reutilització dels materials i la cura dels llibres, que els alumnes del curs posterior fan servir l’any següent.

Per què és important socialitzar els llibres de text?

  • EDUCACIÓ: els alumnes aprenen a respectar els llibres, a entendre que després els utilitzaran altres persones i a ser responsables al llarg de tot el curs del bon estat dels llibres que li han estat assignats. Per tant, es fomenta el companyerisme i la responsabilitat.
  • ECOLOGIA: la reutilització és una manera de preservar el medi ambient i de fomentar uns hàbits de conducta sostenibles i respectuosos amb el medi.
  • ECONOMIA: estalvi molt gran per les famílies (135 € per família i any aproximadament).

Com podem participar-hi, els pares i mares?

  1. Conscienciant els vostres fills i filles del bon ús dels llibres i conservació.
  2. NOVETAT: a partir del curs 2014-2015, cada família adquirirà a l’AMPA un folre per cada llibre socialitzat i s’encarregarà de substituir l’antic pel nou. Serà una bona manera de prendre consciència de la importància del programa i de contribuir al seu bon funcionament!

SocialitzacióLLIBRES

descarga