Menjador

El servei de menjador esta gestionat per l’empresa de cuina Serunion. Comptem amb una plantilla de cinc persones que elaboren els menús a les instal·lacions de l’escola. Aquests es renoven segons la temporada, oferint plats variats i diferents sempre seguint els criteris d’una dieta equilibrada.

cocina

El servei de menjador funciona d’acord amb el que estableix el Reglament del Menjador aprovat pel Consell Escolar de 10 de juny de 1997 i d’obligat compliment per a tothom.

L’òrgan que vetlla pel bon funcionament del menjador és la Comissió de Menjador, que depèn del Consell Escolar. L’AFA també disposa d’una Vocalia de Menjador.

Beneficios Menú Plant-Based EDUCA cat

Horari: de 12:30 a 15:00

Els nens dinen en tres torns diferents segons el curs:

  • Parvulari comença a les 12:30
  • 1r i 2n comencen a les 13:00
  • 3r, 4rt, 5è i 6è comencen a les 13:45

Dietes i menús especials

Cada dia hi ha un menú de dieta per a aquells nens que ho necessitin.

Si el teu fill/a han de fer dieta aquell dia, cal avisar a l’AFA en persona o bé per correu electrònic o per telèfon (pots deixar el missatge al contestador) abans de les 10 h del matí. 
  • No s’admet que els nens portin notes directament al menjador dient que els cal fer dieta.
  • Per a qualsevol tipus de règim especial, com per exemple en cas d’al·lèrgies alimentàries, cal omplir la butlleta pertinent i lliurar-la a la seu de l’AFA juntament amb el certificat mèdic corresponent.

Absències i devolucions

Qualsevol absència del menjador cal notificar-la a la secretaria de l’AFA en persona o bé per correu electrònic o per telèfon (pots deixar el missatge al contestador) abans de les 10 h del matí. Les absències degudament notificades queden enregistrades i llavors es retorna l’import dels menús no consumits a partir del tercer dia consecutiu (3 € per dia).

Els usuaris fixos de menjador no poden abandonar en cap cas el recinte escolar durant l’horari de migdia sense portar el justificant corresponent i sempre que els vingui a buscar un adult.

Quan hi hagi excursions es donarà per fet que tots els usuaris fixos s’enduen el pícnic. En cas de no ser així ho han de comunicar a l’AFA el dia anterior a l’excursió abans de les 10h.

Preus i forma de pagament

Usuaris fixos: 6,33 €/dia

  • L’única forma de pagament és per domiciliació bancària.
  • Es cobren 10 mensualitats (a mes vençut) i el preu s’estableix en funció del nombre de dies lectius de cada mes. Per a l’ alumnat de P3, cadascun d’aquests rebuts té un increment de 10 € en concepte de monitoratge addicional.

Usuaris esporàdics

La forma de pagament es fa mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA.

  • Tira de 5 tiquets : 34,80€ (Nens P3 39,80 €).
  • Tiquet per un dia: 6,96 € (Nens P3, 7,96 €).

Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat. Procureu deixar els tiquets a la seu de l’AFA el dia abans a la tarda o el mateix dia al matí abans de les 10 h. És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats: especifiqueu en el tiquet el nom i cognom i el curs del nen o nena i no oblideu posar la data del dia que ha d’utilitzar el servei.