Vocalia d’Anglès

Què fa

Coordina i supervisa l’activitat d’anglès extraescolar i, dóna el suport adient a l’ensenyament de l’anglès a l’escola.

Membres

  • Diana A. Pérez