Casal de matí

Casal matí

Ús obligatori de la mascareta als espais comuns.

-Sempre que sigui possible mirar d’estar en espais exteriors. Utilització dels lavabos del pati.

-Respectar l’espai interpersonal d’1,5 m o ús obligatori de mascareta en cas de no poder-lo mantenir.

-Quan acabi el període d’acollida, els monitors acompanyaran els infants al punt de trobada del seu grup per anar junts a l’aula. En aquest moment tots hauran de dur mascareta.

-Si s’han utilitzat espais interiors caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

Entrada c/Ramon Turró (porta rampa), les monitores aniran a la porta per rebre als alumne, com indica la normativa la família no pot entrar dintre del recinte escolar.  Lloc al menjador habilitat amb gel i productes de desinfecció, per dies de pluja o fred, utilització dels lavabos de la sala polivalent.

Horari

El casal de matí comença a les 7:30 i s’acaba a les 9:00 quan comença l’horari lectiu de l’escola.

Entrada:

  • 7:30 a 9:00: carrer Ramon Turró

Preus i forma de pagament

El preu varia segons el nombre de dies inscrits:

Usuaris fixos de casal mati i mini casal matí:

Dies/setmana de 7.30 a 9h de 8.30 a 9h
5 30,50 € al mes 21,00 € al mes
4 25,50 € al mes 17,50 € al mes
3 24,00 € al mes 14,50 € al mes
2 21,00 € al mes 12,50 € al mes
1 14,00 € al mes 8,50 € al mes
  • El pagament es fa per domiciliació bancària.

Usuaris esporàdics:

Dies/setmana Preu mensual
Tiquet individual 4,60€
Tira de 5 tiquets  20,50 €
  • La forma de pagament es fa mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA.
  • Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat.
  • Els tiquets s’han de deixar a la seu de l’AFA el dia abans d’utilitzar el servei.

És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats amb les dades següents:

  • nom, cognom i curs del nen o nena
  • indiqueu si és casal de matí o de tarda
  • data en què ha d’utilitzar el servei