Casal de tarda

Horari i recollida

 • 16:30-18:30 h

Recollida: per la porta de l’Avinguda Bogatell:

 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00

Aquests horaris permeten que els nens i les nenes puguin acabar els jocs i activitats que hagin començat.

Preus i forma de pagament

Usuaris fixos de casal tarda i mini-casal:

El preu varia segons el nombre de dies inscrits:

Dies/setmana de 16:30 a 17:00 (mini) de 16:30 a 18:30
5 21,00 € al mes 42,50 € al mes
4 17,50 € al mes 36,50 € al mes
3 14,50 € al mes 30,50 € al mes
2 12,50 € al mes 23,50 € al mes
1 8,50 € al mes 16,00 € al mes
 • El pagament es fa per domiciliació bancària.

Usuaris esporàdics:

Dies/setmana Preu mensual
Tiquet individual 4,60 €
Tira de 5 tiquets  22,50 €
 • La forma de pagament es fa mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA.
 • Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat.
 • Els tiquets s’han de deixar a la seu de l’AFA.

És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats amb les dades següents:

 • nom, cognom i curs del nen o nena
 • indiqueu si és casal de matí o de tarda
 • data en què ha d’utilitzar el servei

Els alumnes que fan una activitat extraescolar de 17h30 a 18h30 poden estar al casal de manera gratuïta de 16h30 a 17h30.

L’activitat de casal de tarda és gratuïta per a aquells nens i nenes que fan qualsevol altra activitat extraescolar a la tarda durant una hora però que romanen a l’escola durant les dues hores (de 16.30 h a 18.30 h).