Casal de tarda

Casal tarda

Ús obligatori de la mascareta als espais comuns

-Sempre que sigui possible mirar d’estar en espais exteriors.

– A l’interior, respectar l’espai interpersonal d’1,5 m o ús obligatori de mascareta en cas de no poder-lo mantenir.

-Quan acabi el període d’acollida 18.30h, els alumnes sortiran per la porta de l’Avinguda Bogatell. En aquest moment tots hauran de dur mascareta.

– Si s’han utilitzat espais interiors caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

– Els alumnes de primària que es quedin al casal, accediran al menjador, un cop el seu grup hagi marxat a casa (1r, 2n i 3r des del pati de cicle inicial (Av. Bogatell); 4t, 5è i 6è des de l’interior de l’edifici). Els alumnes P3, P4 i P5 aniran al pati d’infantil amb la seva monitora.

Alumnes de primària utilitzaran el pati de c.inicial de 16.30 a 18.30h. Els alumnes de P3, P4 i P5 utilitzaran el pati d’infantil de 16.30 a 17.30h, a les 17.30 aniran amb la seva monitora al pati c.inicial.

Recordeu que l’horari de recollida del casal de tarda, excepte casos especials, serà el següent: 17.00, 17.30, 18.00, 18.15 i 18.30.

Portes de sortida:

Alumnes de primària: 17.00, 17.30, 18.00 i 18.15. (porta avinguda Bogatell, sortida primària)

Infantil: 17.00 i 17.30h, porta pati d’infantil (avinguda Bogatell)

18.00 i 18.15. (porta avinguda Bogatell, sortida primària)

Infantil i primària 18.30h, c/Ramon Turró.

Horari

  • 16:30-18:30 h

Preus i forma de pagament

Usuaris fixos de casal tarda i mini-casal:

El preu varia segons el nombre de dies inscrits:

Dies/setmana de 16:30 a 17:00 (mini) de 16:30 a 18:30
5 21,00 € al mes 42,50 € al mes
4 17,50 € al mes 36,50 € al mes
3 14,50 € al mes 30,50 € al mes
2 12,50 € al mes 23,50 € al mes
1 8,50 € al mes 16,00 € al mes
  • El pagament es fa per domiciliació bancària.

Usuaris esporàdics:

Dies/setmana Preu mensual
Tiquet individual 4,60 €
Tira de 5 tiquets  22,50 €
  • La forma de pagament es fa mitjançant tiquets a la venda a la seu de l’AFA.
  • Són encara vàlids els tiquets adquirits el curs passat.
  • Els tiquets s’han de deixar a la seu de l’AFA.

És molt important que els tiquets estiguin degudament emplenats amb les dades següents:

  • nom, cognom i curs del nen o nena
  • indiqueu si és casal de matí o de tarda
  • data en què ha d’utilitzar el servei

Els alumnes que fan una activitat extraescolar de 17h30 a 18h30 poden estar al casal de manera gratuïta de 16h30 a 17h30.

L’activitat de casal de tarda és gratuïta per a aquells nens i nenes que fan qualsevol altra activitat extraescolar a la tarda durant una hora però que romanen a l’escola durant les dues hores (de 16.30 h a 18.30 h).