Vocalia de Gestió econòmica, tresoreria i inversions a l’escola

Què fa

  • La comissió de manteniment s’ocupa de la contribució a la millora dels espais de l’escola, les dotacions de material i la gestió econòmica dels recursos de l’AMPA.
  • La tresoreria forma part d’aquesta comissió de treball.

Membres

  • Silvia Carrera