Actes de les reunions del curs actual

Reunions de l’AMPA: 17/18                              

Calendari  

Mes                                                               Dia

Octubre                                                        30

Ordre del dia:

1.Benvinguda a les noves famílies

2.Vocalies vacants

3.Novetats taller bullying

4.Canvi estatuts, (AFA Bogatell)

5.Consell escolar, (nova activitat, etc)

6.Reunió amb direcció, (patis Mikado, etc)

7.Carnestoltes

8.Precs i preguntes.

 

Novembre                                                    27

Desembre                                                    18 (Assemblea)

Gener                                                           29

Febrer                                                          26

Març                                                             19

Abril                                                              23

Maig                                                              28

Juny                                                              18

 

Reunions de l’AMPA: 16/17                              

Calendari

Mes                                                               Dia

Octubre                                                        24

Reunió de l’AMPA dilluns 24/10/16, 19h

Ordre del dia:

1.- Donar benvinguda a les noves famílies de P3

2.- Explicació tema porta de l’avinguda Bogatell

3.- Consell Escolar.

4.- Tema Patis.

5.- Pim,pam,pum.

6.- Precs i preguntes.

acta-octubre

Novembre                                                    28

Reunió de l’AMPA dilluns 28/11/16, 19 h

Ordre del dia:

1.Vocalies pendents

2.Casal de Nadal

3.Assemblea general, vacants a la Junta de l’AMPA

4.Reunió amb direcció.

acta-novembre

Desembre                                                    19 (Assemblea)

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES

Ordre del dia:

1-Presentació de la memòria del curs 2015/2016.

2- Anàlisi de l’estat de comptes del curs 2015/2016 i aprovació si s’escau.

3- Anàlisi del pressupost del curs 2016/2017 i aprovació si s’escau.

4- Renovació: Elecció de tres nous càrrecs de la Junta Directiva.

5- Designació per l’assemblea de tres persones associades per signar-ne l’acta.

6- Torn obert de paraules.

assemblea-general-socis-19-12-2016

Gener                                                           30

Ordre del dia:

1.Consell escolar

2.Carnestoltes

3.Festa fi de curs

4.PIM, PAM, PUM famílies

5.Subvenció ajuntament.

6.Precs i preguntes.

acta-gener

Febrer                                                          20

Ordre del dia:

1. Festa fi de curs

2.Vocalies

3.Seguiment taller bullying

4.Programa Lecxit

5.Precs i preguntes.

acta-febrer

Març                                                             27

Ordre del dia:

1.Reunió amb direcció

2.Vocalia pendent (hoquei)

3.Casals Setmana Santa,

4.Casal d’estiu (centre d’interès, inscripció, termini beques)

5.Consell escolar, programa Lecxit, etc.

6.Valoració carnestoltes

7.Plantem cara a l’assetjament

8.Precs i preguntes.

acta març

Abril                                                              24

Anul·lada per manca de temes a tractar en l’ordre del dia

Maig                                                              29

Ordre del dia:

1.Vocalia XJT

2.Reunió amb direcció

3.Web, comunicació amb les famílies.

4.Festa fi de curs.

5.Precs i preguntes.

 

Juny                                                              19

Reunions de l’AMPA: 15/16                              

Calendari

Mes                                                               Dia

Octubre                                                        26

Reunió de l’AMPA dilluns 26/10/15, 20h

Ordre del dia:

 1. Benvinguda de l’AMPA a les noves famílies.
 2. Valoració de l’inici d’activitats extraescolars.
 3. Festa de benvinguda de P3.
 4. Xerrades, jornades i tertúlies XJT curs 2015-2016.
 5. Novetats del menjador al curs15-16.
 6. Casals de Nadal curs 2015-2016
  7. Colònies d’estiu 2016
 7. Creació de la comissió per la rua de Carnestoltes 2016 de Poble Nou.
 8. Presentació de novetats a la web, calaix de sastre i apartat de fotos.
 9. Resum del primer consell escolar del curs.
 10. Resum de reunió amb la direcció.
 11. Vocalies vacants.
 12. Precs, preguntes i altres.

Acta octubre

Novembre                                                    23

Reunió de l’AMPA dilluns 23/11/15, 20h

Ordre del dia:

 1. Creació comissió Festa Esportiva 2016.
 2. Novetats de les comissions constituïdes a la reunió anterior (carnestoltes i millora de patis de l’escola).
 3. Vocalies vacants.
 4. Recordatori: “Convocatòria de l’Assemblea 2015”.
 5. Colònies: Neu i Estiu
 6. Resum consell escolar
 7. Precs, preguntes i altres.

Acta novembre

Desembre                                                    14 (Assemblea)

ORDRE DEL DIA

1- Presentació de la memòria del curs 2014/2015.

2- Anàlisi de l’estat de comptes del curs 2014/2015 i aprovació si s’escau.

3- Anàlisi del pressupost del curs 2015/2016 i aprovació si s’escau.

4- Renovació: Elecció de dos nous càrrecs de la Junta Directiva.

5- Designació per l’assemblea de tres persones associades per signar-ne l’acta.

6- Escollir a dues persones associades com a censors de comptes.

7- Torn obert de paraules.

ACTA ASAMBLEA 14 DICIEMBRE 2015

Gener                                                           25

Reunió de l’AMPA dilluns 25/01/16, 20h

Ordre del dia:

 1. Presentació nova Junta.
 2. Fotos Web .
 3. Festa fi de curs, proposta 10 de juny.
 4. Homologació casal i colònies d’estiu.
 5. Festa Esportiva 2016.
 6. Explicació pressupost.
 7. Nou dia i horari “reunions de l’AMPA”

(dimarts a les 19h)

 1. Precs, preguntes i altres.

Acta gener

Febrer                                                          29

Reunió de l’AMPA dilluns 29/02/16, 19 h

Ordre del dia:

 1. Resum reunió amb direcció
 2. Resum reunió del Consell escolar
 3. Resum reunió informativa de les colònies d’estiu
 4. Treballem el soroll “SSSPLAU”
 5. Precs, preguntes i altres.

Acta febrer

Març                                                             14  Anul·lada per falta de temes a tractar.

Abril                                                              18

Ordre del dia:

 1. Presentació de l’estudi de patis.
 2. Resum reunió amb direcció.
 3. Resum reunió del Consell escolar 14/04
 4. Festa esportiva.
 5. Precs, preguntes i altres.

Acta abril

Maig                                                              23

Ordre del dia:

 1. Reunió amb direcció
 2. Classe addicional de P3 curs 16-17
 3. Festa esportiva
 4. Biblioteca (espais per fer treballs)
 5. Precs, preguntes i altres.

Acta maig

Juny                                                               13

Ordre del dia:

 1. Resum reunió Consell Escolar, classe addicional de P3, Patis, etc
 2. Valoració festa fi de curs
 3. Precs, preguntes i altres.

Calendari reunions de l’AMPA

Curs 2014-2015

27 d’octubre

ORDRE DEL DIA

 1. Valoració de l’inici de les activitats extraescolars
 2. Vocalies: renovació i vacants (anglès, guitarra, iniciació esportiva, natació i jumping clay)
 3. Valoració de la festa de benvinguda a P3
 4. Informació sobre les obres a l’escola i el manteniment
 5. Xerrades, Jornades i Tertúlies XJT, curs 2014-2015
 6. Colònies d’estiu 2015
 7. Precs, preguntes i altres

Acta octubre

25 de noviembre

ORDRE DEL DIA

 1. Informació sobre obres i manteniment.
 2. Comissió Festa Esportiva i altres iniciatives.
 3. Vocalies vacants.
 4. Colònies d’estiu
 5. Precs, preguntes i altres

Acta novembre

15 de desembre Assemblea

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 15-12-14

ORDRE DEL DIA

 • Presentació de la memòria del curs 2013/2014.
 • Anàlisi de l’estat de comptes del curs 2013/2014 i aprovació si s’escau.
 • Anàlisi del pressupost del curs 2014/2015 i aprovació si s’escau.
 • Renovació: elecció de dos nous càrrecs de la Junta Directiva.
 • Designació per l’assemblea de tres persones associades per signar-ne l’acta.
 • Torn obert de paraules.

22 de desembre Assemblea extraordinària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 22-12-14

26 de gener

ORDRE DEL DIA

 1. Presentació de la nova Junta.
 2. Resum de la reunió amb la direcció de l’escola.
 3. Resum de la reunió amb els representants del districte.
 4. Informació sobre el casal d’estiu.
 5. Informació sobre les colònies d’estiu
 6. Comissió festa esportiva.
 7. Comissió carnestoltes
 8. Vocalies vacants
 9. Precs, preguntes i altres

Acta gener

23 de febrer

ORDRE DEL DIA

 1. Valoració de la participació de l’escola a la rua de carnestoltes del Poblenou.
 2. Resum del consell escolar.
 3. Projecte tecnològic, “El Km2 del Poblenou”, coneix el teu entorn.
 4. Adscripció de les escoles de primària  del Poblenou als centres d’educació secundaria.
 5. Precs, preguntes i altres.

Acta febrer

23 de març

ORDRE DEL DIA

 1. Informació sobre el casal de setmana santa
 2. Informació sobre la Jornada de Portes Obertes de l’escola
 3. Noves extraescolars 2015-2016
 4. Presentació de la festa de fi de curs
 5. Vocalies vacants i proposta de creació d’una nova vocalia de participació ciutadana
 6. Precs, preguntes i altres.

Acta març

27 d’abril

Ordre del dia:

 1. Preparatius de la Festa Esportiva del 23 de maig.
 2. Informació sobre la reunió del consell escolar.
 3.  Preparatius festa de fi de curs.
 4. Situació places secundaria al Poblenou pels propers anys.
 5. Precs, preguntes i altres.

Acta abril

18 de maig

Anul·lada per falta de temes a tractar.

15 de juny

Ordre del dia:

 1. Informació sobre la reunió del consell escolar del dia 3 de juny
 2. Informació sobre la reunió amb la direcció
 3. Extraescolars 15-16 i canvis al casal de tarda
 4. Valoració de la festa esportiva
 5. Casal d’estiu del Bogatell
 6. Valoració de la festa fi de curs
 7. Precs, preguntes i altres.

Curs 2013-2014

21 d’octubre

ORDRE DEL DIA

 • Benvinguda a les noves famílies de l’escola
 • Valoració del casal d’estiu
 • Reunió amb Consorci, novetats sobre les obres pendents
 • Confirmació i renovació de les vocalies
 • Renovació WEB de l’AMPA Bogatell
 • Proposta i/o valoració de canvi en la distribució dels llibres
 • Activitats extraescolars al mes de juny
 • Activitats a l’espai de menjador
 • Colònies d’estiu, dates a decidir
 • Varis
 • Acta octubre

27 de gener 

ORDRE DEL DIA:

 • Presentació de la nova Junta
 • Resum de la reunió amb la direcció de l’escola
 • Creació de la vocalia d’obres, vocalies vacants (taekwondo i anglès)
 • Informació sobre el casal d’estiu
 • Possible avançament de l’inici de les activitats extraescolars (curs 2014-2015)
 • Altres
 • Acta gener

17 de març

ORDRE DEL DIA:

 • Presentació del nou web de l’Ampa
 • Informació sobre la Jornada de Portes Obertes de l’escola
 • Avançament de l’inici de les activitats extraescolars del curs 2014/15
 • Informació sobre les obres de l’escola
 •  Informació sobre els casals de Setmana Santa i d’estiu
 • Qüestionari per als vocals d’activitats extraescolars
 • Festa esportiva 2014
 • Participació de l’escola al Camí Escolar
 • Comunicació entre famílies i professorat
 • Acta març

28 d’abril

ORDRE DEL DIA:

 • Informació sobre la reunió amb les tècniques de districte
 • Informació sobre la reunió del consell escolar
 • Preparatius de la Festa Esportiva del 24 de maig
 • Conclusions qüestionaris vocals
 • Altres
 • Acta abril

26 de maig

ORDRE DEL DIA:

 • Informació sobre el Programa de Socialització de llibres de text
 • Festa de fi de curs
 • Valoració de la festa esportiva
 • Proposta de festa de benvinguda a P3

(curs 2014-2015)

 • Valoració de la xerrada sobre  la LOMCE
 • Precs, preguntes i altres
 • Acta maig

16 de juny

ORDRE DEL DIA:

 • Informació sobre la reunió del consell escolar del dia 2 de juny, “Normes d’Organització i Funcionament del centre”
 • Venda de llibres
 • Extraescolars 14-15
 • Valoració de la festa fi de curs
 • Precs, preguntes i altres
 • Acta juny

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s