Escola de Música

L’AFA ofereix un conjunt d’activitats de música amb la col·laboració de l’Estudi de Música Àngels Casas.

Dossier EMAC Curs 21-22

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS MUSICALS

L’activitat de música està dirigida per  l’EMAC (escola de música Àngels Casas).

El seu projecte pedagògic és oferir a les escoles de primària un ensenyament musical transversal i de qualitat sobre l’alumnat amb una varietat d’activitats musicals divertides i lúdiques adaptades a cada etapa de l’infant amb professorat especialitzat.

Potenciant les agrupacions musicals com a instrument socialitzador de l’aprenentatge musical que integra l’ensenyament musical les competències bàsiques de l’etapa de primària en l’àmbit artístic

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL P4

Al llarg de P4 introduïm als infants en el món musical de manera lúdica i experimental, a través de jocs, cançons, audicions i instruments de petita percussió que desenvolupen l’oïda, la memòria, la psicomotricitat i la pulsació interna i el ritme. També treballem altres aspectes com la coordinació, la motricitat fina i la bilateralitat que ajuden a l’infant en el seu desenvolupament global com a persona.

Durant el curs es donarà un vídeo a les famílies on es mostrarà un petit tastet de l’activitat a la classe i al final de curs unes portes obertes per gaudir amb els vostres fills/es de l’activitat.

RODA D’INSTRUMENTS P5

En l’últim curs de sensibilització, les activitats es centren en la descoberta i l’experimentació amb els instruments. Seguint els conceptes treballats a P3 i P4 i fent servir la mateixa metodologia, cada trimestre es treballa una família d’instruments; el vent fusta i metall, la corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i la corda polsada guitarra. L’aproximació a aquests instruments permetrà a l’alumnat conèixer les seves possibilitats i desenvolupar unes preferències, segons els seus interessos, a l’hora d’escollir un instrument pel seu posterior estudi.

Al final de cada trimestre s’oferirà a les famílies unes portes obertes per mostrar un petit tastet de l’activitat musical dins l’aula.

INSTRUMENT INDIVIDUAL I LLENGUATGE MUSICAL

A partir de 1r de primària, l’estudi d’un instrument es converteix en l’eix principal de la formació musical de l’alumnat. Amb professorat especialitzat en cada instrument, les classes són individuals i poden ser de 30, 45 o 60 minuts a la setmana, en funció de l’edat i el nivell i dues audicions anuals.

Caldrà disposar d’instrument propi ja que des dels inicis es procurarà que els nens i nenes prenguin consciència de la importància del treball regular a casa. O bé el professorat o des de l’Emac us orientarem sobre les opcions de compra i/o lloguer d’instruments.

La pràctica instrumental ha d’anar acompanyada del llenguatge musical, classe col·lectiva d’1h de durada i organitzada per nivells, on s’aprenen els elements bàsics per llegir, comprendre i interpretar una partitura. La metodologia emprada és la d’aulavirtualmusica.com, un mètode interactiu de llenguatge musical que s’estructura entorn a una plataforma multipantalles i 1 llibre que ens permetrà  un ensenyament més actiu i adaptat plenament a les noves tecnologies, en el que l’alumnat serà més protagonista del seu aprenentatge gràcies a recursos atractius, de fàcil ús i autocorrectius.

CANT CORAL

El cant coral contribueix a la formació dels infants i dels joves per les immenses possibilitats que té d’introduir-los en el gust per la música. A través del cant i el joc, experimentem el goig de dominar un mitjà d’expressió com és la veu, i ens introduïm en el coneixement de diverses llengües i cultures, en el valor de la disciplina i en el treball en equip.

El cant coral proporciona un desenvolupament musical i auditiu molt important, tant si els alumnes ja cursen estudis musicals com si és el primer contacte que tenen amb la música.

COMBO

És una agrupació instrumental de petit format adreçada a qualsevol instrument. La Intenció d’aquesta formació és potenciar les habilitats adquirides a l’instrument individual i adquirir les competències necessàries per interactuar amb els altres músics. A banda de les capacitats d’interpretació musical, en un combo és, especialment, important el treball en equip i la consciència del rol específic de cada instrument. Es treballa un repertori variat d’estils: Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock etc. i també, es dona molta importància a la improvisació lliure de l’alumnat amb el seu instrument.

Les agrupacions instrumentals són una base molt important de l’educació musical a EMAC. Des de l’inici de l’estudi d’un instrument, al voltant dels 7 anys, s’ofereix la possibilitat a l’alumnat de formar part d’alguna de les agrupacions (Orquestres Simfòniques, Big Bands, Combos i Corals). Si algun alumne en vol formar part d’alguna d’aquestes agrupacions musicals, a banda del combo que es fa a l’escola, pot posar-se en contacte amb el seu professor/a o amb la Cap d’Estudis d’EMAC, Txell Nicolau (txell.emac@gmail.com).