CIRCULAR INFORMATIVA

Posted on Updated on

CURS 2022-2023                                       setembre de 2022

Benvolgudes famílies,

El menjador, acollida de matí i tarda com sempre estan operatius des del primer dia de curs. Com ja us vam informar les activitats extraescolars comencen el 12 de setembre.

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Horari d’atenció al públic de l’AFA Bogatell per formalitzar qualsevol gestió, que no pugueu fer per correu electrònic:

-Matins de 9 a 10 h

-Tardes dilluns i divendres de 16.30 a 18.30 h, dimarts i dijous de 17 a 18.30h. Els dimecres a la tarda no hi haurà horari d’atenció al públic.

Telèfon: 93 225 04 96

– afa@escolabogatell.cat            WEB: https://ampaescolabogatell.wordpress.com/

Per sol·licitar cita amb la nova coordinadora Marta Cid (coordinadora dels monitors de menjador de l’empresa Fundesplai), podeu enviar un missatge a l’adreça: afa@escolabogatell.cat

Calendari de les reunions de l’AFA: https://ampaescolabogatell.wordpress.com/afa/calendari-reunions/

MENJADOR

Funcionament del servei de menjador:

Per a aquest curs s’ha renovat el contracte amb l’empresa de cuina Serunión. Comptarem amb una plantilla de cinc persones que elaboraran el menjar a les instal·lacions de l’escola, renovaran els menús segons la temporada i ens oferiran plats variats i diferents sempre seguint els criteris d’una dieta equilibrada i la normativa recomanada per la generalitat.

Horari de menjador per aquest mes de setembre és: de 13h a 15.30 h.

Dietes: cada dia hi ha un menú de dieta per a qui ho necessiti. La dieta és un element de necessitat, no un substitut d’un dinar que no agradi. Les dietes s’avisaran directament a l’AFA, per e-mail o bé per telèfon abans de les 10 h. No s’admeten les notes que portin els nens o les nenes directament al menjador.

Per a qualsevol tipus de règim especial que hagi de seguir un usuari o usuària, o bé per a casos d’al·lèrgies, s’haurà de portar el corresponent certificat mèdic.

Medicaments al temps del migdia: no donarem cap medicament sense autorització del metge i de la família. S’haurà d’indicar dosi, horari, etc.

Absències i devolucions: qualsevol absència del menjador caldrà notificar-la a la secretaria de l’AFA abans de les 10 h, bé personalment, per telèfon (contestador) 932 250 496 o correu afa@escolabogatell.cat. Les absències degudament notificades quedaran enregistrades i es retornarà l’import dels menús no consumits a partir del tercer dia consecutiu, 3,00 € per dia.

Els usuaris i les usuàries fixos de menjador no podran abandonar en cap cas el recinte escolar durant l’horari de migdia sense el corresponent justificant i sempre que els vingui a buscar una persona adulta.

Menú de setembre: https://ampaescolabogatell.wordpress.com/menjador/menus/

Preus i forma de pagament:

Usuaris i usuàries fixos. La forma de pagament és per domiciliació bancària. Es cobraran 10 mensualitats a l’inicia del mes següent, el preu varia en funció del nombre de dies lectius de cada mes, 6,54€ per dia.

Mes                      dies       Import menjador

Setembre           19            124,26 €

Octubre              19            124,26 €     

Novembre          21             137,34 €

Desembre          12               78,48 €

Gener                  17            111,18 €

Febrer                  19            124,26 €

Març                     23           150,42 €

Abril                      13            85,02 €

Maig                     22           143,88 €

Juny                      14             91,56 €

El preu per els usuàries i usuaris esporàdics, és de 7,19€

La JUNTA de l’AFA BOGATELL us desitja que tingueu un bon curs.