Els drets dels infants: en som prou conscients?

Posted on

De què parlem quan parlem dels drets dels infants?xit_bogatell_drets_infants

L’educació no es limita a l’accés de nenes i nens a una educació bàsica i gratuïta, sinó que té a veure també amb la qualitat, amb els continguts, amb el com s’ensenya i s’aprèn i amb les relacions que s’estableixen.

Aquest taller té com objectiu apropar els drets dels infants a les famílies i contribuir a promoure un model educatiu que tingui en compte els nens i nenes, veritables protagonistes del procés educatiu, de manera que es puguin millorar les seves habilitats i això beneficiï la seva formació.

També es treballaran accions concretes a realitzar com a AMPA per tal d’incidir en la vivència dels drets dels infants a l’escola.

El taller s’emmarca en el programa d’Unicef Una Escola amb Drets, l’objectiu del qual és enfortir les capacitats de tota la comunitat educativa per tal que els drets de la infància, a més de ser coneguts, siguin efectivament viscuts a l’escola.

 

En relació amb el dia internacional de la infància també podeu assistir el 20 de novembre a Can Felipa a la presentació de vídeos per difondre els drets dels infants: drets_infants_4_cantons