Month: Octubre 2014

Reunió de l’AMPA dilluns 27/10/14, 20h

Posted on

Ordre del dia:
1. Valoració de l’inici de les activitats extraescolars
2. Vocalies: renovació i vacants (anglès, guitarra, iniciació esportiva, natació i jumping clay)
3. Valoració de la festa de benvinguda a P3
4. Informació sobre les obres a l’escola i el manteniment
5. Xerrades, Jornades i Tertúlies XJT, curs 2014-2015
6. Colònies d’estiu 2015
7. Precs, preguntes i altres

El projecte de cistelles ecològiques de l’Escola Bressol Cobi

Posted on Updated on

cistella_petita-6f90a6d186

L’Associació de Famílies de l’Escola Bressol Cobi (AFA Cobi), veïns nostres, ens informa que totes aquelles famílies que en cursos anteriors van portar els seus infants a la Cobi poden participar del seu projecte de consum ecològic, encara que ja no en formin part d’aquesta escola bressol.

Si el vostre nen o nena és ex-alumne de la Cobi, ara podeu participar d’aquest engrescador projecte, i consumir verdura, ous i fruita ecològica de qualitat!

Podeu posar-vos en contacte amb l’AFA Cobi per correu electrònic a afacobi@gmail.com

Per a més informació:  información inicial cestas eco i  www.afacobi.blogspot.com

 

“El Consell Escolar en contra de la LOMCE”

Posted on Updated on

no_a_la_LOMCE

El dia 2 de juny de 2014, el Consell Escolar de l’Escola Bogatell és va posicionar en contra de la LOMCE “Llei Wert”, aprovant per unanimitat el següent text:


Declaració del Consell Escolar

NO A LA LLEI WERT

El consell escolar de l’escola Bogatell de Barcelona, reunit el 02/06/2014, manifesta el seu rebuig a la LOMCE i en demana la seva retirada i que mai s’apliqui.

Aquesta llei suposa una modificació d’aspectes cabdals de l’actual legislació d’educació que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu. En volem destacar:

  • Obre la porta a la privatització de l’educació pública. Els agents privats són definits com a titulars de potestats públiques, se’ls atorga funcions de regulació i se’ls equipara a unes administracions públiques rebaixades. A partir d’allò que estableix la LOMCE les administracions públiques (ministeri i CCAA) només seran uns agents més que participen en la prestació del servei i, per tant, no caldrà que garanteixin el dret a l’escolarització.
  • Ataca el model d’immersió escolar vigent a Catalunya, un model d’èxit des de fa 30 anys, i menysté el català qualificant-lo d’assignatura “específica”. Equipara el català a la segona llengua estrangera o la religió catòlica, perquè el castellà i la primera llengua estrangera són qualificades de “troncals”
  • Centralitza el sistema educatiu. Si fins ara l’estat només fixava, com a màxim, un 55% del currículum a Catalunya, a partir d’ara l’horari mínim de les assignatures troncals fixat per l’estat serà de, “com a mínim”, un 50%, la qual cosa deixa el màxim obert sense submissió a percentatges. A més a més, nega a la Generalitat la potestat per avaluar el seu propi sistema educatiu establint proves centralitzades. Aquesta voluntat re-centralitzadora suposa una regressió important en l’autonomia dels centres.

Els models educatius que són més eficients són aquells que són més descentralitzats.

  • Obre la porta a una selecció prematura entre els alumnes des dels 13 anys. A partir de 2n d’ESO, s’obren tres vies selectives que suprimeixen la formació comuna a l’etapa obligatòria. Així, es podran descartar els alumnes que tenen dificultats abans d’iniciar 3r d’ESO. Aquesta selecció prematura posa en qüestió la igualtat real d’oportunitats.
  • Recupera l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de religió catòlica i una altra assignatura que s’anomenarà “Valores Sociales y Cívicos”. Això suposa una greu vulneració del què el Tribunal Suprem ha establert reconeixent el dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa concreta a l’assignatura de religió. Les famílies han de poder triar els valors religiosos que vulguin per als seus fills, però aquesta opció no ha de ser sufragada amb fons públics.
  • Dóna tractes de favor a les escoles concertades deixant que el mercat dirigeixi la planificació de l’oferta educativa. A partir d’ara, l’administració educativa corresponent deixa de poder decidir la concessió de concerts en funció de les necessitats d’escolarització i, en canvi, passa a sotmetre aquest criteri a la voluntat de les patronals de l’escola concertada de demanar-los.
  • Atempta el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria. Si volem mantenir i impulsar la participació de les famílies cal que el consell escolar continuï amb les competències que tenia fins ara.

No podem acceptar que es pretengui imposar a la societat una nova llei orgànica d’educació sense cap voluntat de consens polític i social.

Cal dir prou a que l’educació sigui una moneda d’intercanvi polític entre partits que únicament defensen interessos particulars i no una voluntat real d’aconseguir una educació pública, de qualitat i gratuïta per als nostres fills i filles.

Amb la present declaració la comunitat educativa del Centre manifesta també la seva voluntat d’adherir-se a la Xarxa d’Escoles Insubmises, i es compromet a explorar les fórmules de resistència activa que ens semblin convenients per tal d’atenuar els efectes d’aquesta llei en el nostre sistema educatiu i en el nostre centre.


Per a més informació: